Notifications

 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಮಹಾಮಂಡಳದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳು
 • UPSC: 896 ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ (IAS, IPS, IRS etc.,)
 • IFS: ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ-2019
 • ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 3646 ಹುದ್ದೆಗಳು
 • ರಾಜ್ಯ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 12 ಜೈಲರ್ ಮತ್ತು 650 ವಾರ್ಡರ್ ಹುದ್ದೆಗಳು
 • ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ 4103 ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಾಕಾತಿ
 • ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 1.3 ಲಕ್ಷ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
 • ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ 72 ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳು
 • KPSC: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 844 FDA, SDA ಹುದ್ದೆಗಳು
 • ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ 01-15, 2019 ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿ.

Forthcoming Exams

 • KAS Preliminary Exam
 • Police Sub Inspector Exam
 • Police Constable Exam
 • Bank PO/Clerk Exam
 • Railway Recruitment Board Exam

New Releases